Välkommen till vår bidragshantering

×
Information
På denna sida finner du information om bidrag som kan sökas i Hedemora kommun.
Inloggning
För att kunna söka bidrag krävs användarnamn och lösen.
Vägföreningar: Kontakta Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen på 0225-340 00.
Vägföreningar Ansökan senast Ansökan
Vägskötsel (2020) 14 april